Köpings Dragspelsklubb   3 oktober 1974

Musikhandlare Willhard Granlund hade i många år drömt om en dragspelsklubb i Köping.

Den 3 oktober1974 bjöd han därför hem följande personer: Morgan Albinsson, Fritz Calson,

Wilbert Grund, Ryno Gustafsson, Ivar Jansson, Bengt Larson och Conny Zetterlund.

En interimsstyrelse bildades med Conny Zetterlund som sammankallande.

Den första övningslokalen blev Teater-Bio ( Forum ), dit ca 20 dragspelare infann sig till den första

sammankomsten. Musikledare var framlidne Georg Ehn.

En styrelse bildades med Sven-Olov Karlsson som ordförande.

 

Efter en tid flyttades övningarna till Sesamlokalen och sedan 1977 till nuvarande lokaler vid Järnverksgatan.

1980 - 1993 höll Ryno Gustavsson i ordförandeklubban, därefter har Stig Eriksson, Åke Lundin och

Per-Uno Pettersson haft uppdraget som klubbens ordförande.

Musikledare efter Georg Ehn har varit Ryno Gustafsson, Birger Ivarsson och Fritz Calson.

1989 bildades en gehörsgrupp och spelledare har varit Åke Karlsson, Sven-Olof Danielsson,

Åke lundin och Per-Uno Pettersson.

Kort därefter uppstod även en durspelsgrupp under ledning av Birger Ivarsson.

Även en "nybörjargrupp" bildades och som bestod av 10-12 personer, varav hälften var kvinnliga dragspelare.

Spelledare för den gruppen är Kenneth Andersson.

1987 spelade klubben in sin första musikkassett "Sommar i Bergslagen". Jubileumsåret 1994 spelades

ytterligare en musikkassett/CD in som heter "Jubileumstoner".

Jubileumsåret 1994 skänker Anna och Willhard Granlund sin fina dragspelssamling i gåva till klubben.

I samlingen finns bl.a. ett enradigt duerspel från 1855, Magdeburgerspel från 1890 samt olika dragspel

från tidigt 1900-tal och framåt. Ett museum är upprättat. Indendent och ansvarig är Ryno Gustafsson.

Klubben består idag av 81 medlemmar, varav hälften är aktiva spelare.

2000-11-11 / styrelsen

 

Fler reflektioner från verksamheten efter år 2001.

När det gäller ledarskap för musikgrupperna kan nämnas att Lars-Ove Johansson och Anita Persson har jobbat med durspelsgruppen.

Gehörsgruppen har Kenneth Andersson under sina vingar.

Fritz Calson har under många år varit spelledare för olika spelgrupper

Kjell Sjölander leder idag tillsammans med Leif Halldén stora musikgruppen . Kjell har funnits med sedan 1997 bland ledarna.

Durspelarna har bildat en egen grupp numera, Duracellerna.

Ett antal resor har arrangerats i klubben med stort deltagande. Nämnas kan Vinön i Hjälmaren samt Jularbo Gille i Avesta.

Utbildningar sker fortlöpande, både i klubbens regi och regionalt.

"Dragspel till tusen" var ett arrangemang som Köpings DK medverkat aktivt med under många år. En organisation som bildades på Skansen i Stockholm av ett antal  mellansvenska dragspelsklubbar. Organisationen kallades för "KMD", Klubbkontakt Med Dragspelsklubbar. Köpings DK har varit behjälplig  med lokaliteter och annat vid 11 tillfällen på bl a  Köpings Folkets Hus, Odensvigården samt Sorbykyrkan i Munktorp. Efter 30:e året (2014) lades organisationen ner.

Ordförande sedan  2014 är  Sven Krysén efter avgående Leif Halldén. Före Leif  var P-U Pettersson ordförande i många år och avgick från posten år 2011.

Klubben har firat många jubileum under åren. Bland annat 35 år firades med en koncert på resturang Ögir den 4juni samt med efterföljande medlemsfest på Volvogården den 3 oktober 2009.

Den 4 oktober 2014 var det stor medlemsfest på Folkets Hus då klubben firade 40 årsjubileum. Uppträdde gjorde bl a Anders Larsson med komp från Borlänge, Källarmästarna från Västerås samt Köpings storbandet med Lina Andersson. Bilder från firandet kan ses här.

 

Varje år sker uppvaktningar bland medlemmarna som når "jämna år".

Nämnas kan att klubbens ende kvarvarande medlem från starten, Fritz Calson uppvaktades på 90-årsdagen i år!

 

Verksamheten i klubben är fortfarande mycket aktiv med många spelningar på bl.a. äldreboenden, både i Köpings kummun och grannkommuner.
Nationaldagsfirandet på Dybecksgården, Kanaldagen på Hjälmare docka är utöver andra föreningar och intresseorganisationer exempel på klubbens uppträdanden.

Medlemsantalet har under åren varit ganska konstant med mellan 80 till 90 medlemmar. Idag har klubben 84 st medlemmar varav 25-30 är aktiva på något instrument.

 Augusti 2015