Musikminnen 2

Jubileum 45 år firas på hotell Gillet 5 okt 2019

Musik/Jubileum 45 år/Kop45aa.mp4

Musik/Jubileum 45 år/kop45bb.mp4

Musik/Jubileum 45 år/kop45cc.mp4

Musik/Jubileum 45 år/kop45dd.mp4

Musik/Jubileum 45 år/kop45ee.mp4