Bilder från Hotell Gillet den5 okt 2019 när Köpings Dragspelsklubb firade verksamhet i 45 år (1974-2019).

Mingel,god mat och fin underhållning av "Hovkvartetten".

dragspelsklubbenfirar45r_small.jpg mingelbordetvientren_small.jpg bareninnanfesten_small.jpg ettbordbokat_small.jpg perarnemonicajohnnygunsamtkerstinsamtalarminglar_small.jpg beritkerstinfritzkjellochjeanetteminglar_small.jpg perarneochjohnnyavvaktar_small.jpg gladaminerhrmedjeanetteochkjell_small.jpg gladagrabbarkjellochfritz_small.jpg
svenmysermedmonicagunochbodilikringsig_small.jpg ojenfotografulfbodilmonicaochmajbrittsmilaruppsig_small.jpg ullaochhenrikpingng_small.jpg jeanettebarbroochberitminglar_small.jpg tommyskahngajackanmedanperhlsarpjeanetteochberitavvaktar_small.jpg kentochevaharanlnt_small.jpg janochchristinafestsugna_small.jpg margaretaochmaltepingngtillmingeln_small.jpg monikaochkjellockspplatsfrlitemingel_small.jpg
majbrittocharnefrdigafrmingel_small.jpg katieochpermedgladaminerochfrvntningar_small.jpg janserfundersamut_small.jpg berntsitterochvntar_small.jpg mattiochingemaravvaktar_small.jpg bodilocharnekollar_small.jpg tommyochlailasmilaruppsig_small.jpg gustavochandreaanlndertillfesten_small.jpg hrladdasmingelbordetmedolikaalternativ_small.jpg
johnnyperarneochkjellminglar_small.jpg tommyochperminglar_small.jpg leificentrummrbramedmonicaochchristinavarsinsida_small.jpg arnenjuterocholavifttsittglas_small.jpg tommysamtalarmedlailamedanmargaretalyssnar_small.jpg keochullaminglar_small.jpg monicaochsvenladdadefrkvllen_small.jpg gottmedmat_small.jpg matknmedmajbrittitten_small.jpg
kjellochlarssamtalarvidmaten_small.jpg leifladdarinmedanhovkvartettentitfrdigt_small.jpg prkollarlgetlgefretttal_small.jpg andreaharhamnatirampljuset_small.jpg beritgunsvenocharne_small.jpg perarnekjellochjohnnyavnjuterdengodamaten_small.jpg kjellnuharjagmelodinskl_small.jpg ulfochkjellsamtalarmedanbodilochstenlyssnar_small.jpg monikalugnmedanstenochbodilkollarinfotografen_small.jpg
barbroochkerstinserlitefrvnadeut_small.jpg ullaiberttartagen_small.jpg detvarbraserkentochgustavatttycka_small.jpg fritzochkerstinigalamundering_small.jpg samtalochgladaminer_small.jpg janochbrittmarie_small.jpg hvdingensbord_small.jpg verblick_small.jpg kentverkarmisstnksammotfotografen_small.jpg
larschristinaochjan_small.jpg tommylyssnarpmattimedankemedfrupratarmedmalte_small.jpg margaretaochmalte_small.jpg olaviverkarnjd_small.jpg matenavnjuts_small.jpg berntochlars_small.jpg mattiochingemarserladdadeut_small.jpg larsstmmergitarren_small.jpg litefrberedelsermedberntmattiochingemar_small.jpg
hovkapellet_small.jpg larsdrarenhistoria_small.jpg samspel_small.jpg detblevendeltrevligaltartillsammans_small.jpg kjelltartten_small.jpg kjelltartonochbernthngerp_small.jpg larsochleifspelar_small.jpg fritzdenendemedlemmenfrnstartensomfinnskvar_small.jpg fritsmrbra_small.jpg
fritsmedgladadamer_small.jpg fritzfrblommorochkramar_small.jpg personaldukaravochmatgsternaverkarnjda_small.jpg servitrernagjordeettbrajobb_small.jpg nyhistoriaavlars_small.jpg allspel_small.jpg meraallspel_small.jpg kjellarnaunderhllerenstundpslutet_small.jpg ngratapprakmparkvarnrdeflestakthem_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator